Rooster 2020-2021

Vanaf 01-04-2021 zullen wij geen lessen meer aanbieden i.v.m het stoppen van MoreMoveZ. Meer informatie vindt u onder de 'Home' knop.

Vakantierooster

Herfstvakantie              17 oktober 2020 - 25 oktober 2020
Kerstvakantie                13 december 2020 - 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie        20 februari 2021 - 28 februari 2021
Goede vrijdag                2 april 2021 
Pasen                             5 april 2021
Koningsdag.                  27 april 2021
Meivakantie                   1 mei 2021 - 9 mei 2021
Hemelvaart                   13 mei 2021
Pinksteren                     24 mei 2021
Zomervakantie             5 juli 2021

Ons vakantierooster wijkt iets af van het vakantierooster van midden Nederland.